อาคารคลังสินค้า Warehouse

แบบอาคารคลังสินค้า โรงงาน ที่มีรูปแบบทันสมัย
สามารถออกแบบได้ความต้องการของ เจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือการใช้งาน
โดยทีมนักออกแบบ สถาปนิก วิศกร ผู้ชำนาญ

20140822-V3-Tive1301

สอบถามปัญหาการออกแบบอาคารทุกประเภท
ปรับปรุงอาคารเก่า ต่อเติมอาคาร
โดย สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร มืออาชีพ ได้ตลอดเวลา
โทร. 06 3343 7388