หมอประพันธ์ นักบุญแห่งคลีนิคนิรนาม


COCONS ACHITECTURE

wp_20141110_006

ในยุคที่เศรษฐกิจ กำลังเจริญเติบโตต่อไป ทุกวิทยาการต่างๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทัดเทียม กับอารยประเทศ คงปฏิเสธไม่ได้ ที่วิทยาการทาง การแพทย์ ก็มีความก้าวหน้า ในการค้นคว้าวิจัยยา วิธีการรักษา และเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ตลอดถึง การรักษาพยาบาล ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรณรงค์เพื่อป้องกัน แทนการรักษาก็เป็นอีกนโยบายหลัก ที่อยู่ในแผนงาน การรักษาพยาบาล ที่ทำควบคู่กันไป เพื่อป้องกันการเกิดโรค อันจะเป็นการ ลดค่าใช้จ่าย ที่จะตามมาจาก โรคบางชนิด ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และสิ้นเปลือง งบประมาณ เป็นอย่างมาก

ในหลายๆหน่วยงาน ทางการแพทย์ ที่ทำการรักษาพยาบาล และให้คำปรึกษา ตลอดถึงการรณรงค์ ให้ความรู้ตระหนัก ถึงอันตราย ของโรคเอดส์ รวมถึงการป้องกัน การดูแลผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ ให้สามารถมีกำลังใจ ใช้ชิวิตอยู่ร่วมกัน กับสังคมได้ โดยไม่เป็นภาระ ต่อสังคม หน่วยงานนั้น คือ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้ ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ซึ่งมีความรวดเร็ว สามารถทราบผลได้ ภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง การตรวจหามะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก โรคทางการสืบพันธุ์ต่าง เช่น กามโรค เริม ซิฟิลิส การตรวจสุขภาพ ทั่วไป เบาหวาน ไขมันในเลือด ทั้งยังให้คำปรึกษา สำหรับผู้ติดเชื้อ และยังเป็นคลีนิคนิรนาม แห่งแรกของประเทศไทย อีกด้วย

ซึ่งในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธุ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้พูดถึงที่มาที่ไป ความน่าสนใจ ในประเด็นต่างๆของ ศูนย์แห่งนี้ให้ Zonesociety ทีม ได้ไปสัมภาษณ์ถึงที่คลีนิคนิรนาม ที่สภากาชาดไทยโดยตรง ได้เห็นการทำงานของท่าน การให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีมงานทราบได้เลยทันทีว่า ที่นี่เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนัก เพราะมิเพียงแค่การให้บริการเหมือนเช่นสถานพยาบาลทั่วไปแล้ว การที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแต่ละคน ที่บางคนอาจจะยังรับสภาพของตนเองไม่ได้ ดังนั้น การพูดคุย ให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง เหมือนญาติสนิทจึงเป็นงานไม่ง่ายนัก

560000005924302

อ่านดี ๆ ที่นี่มีรางวัล

ปัจจุบันศูนย์วิจัยโรคเอดส์ รองรับผู้ป่วยได้มากน้อยแค่ไหน?

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเล็กๆ  ทำงานเกี่ยวกับ ด้านการรักษา โรคเอดส์มาแล้วกว่า 20 ปี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เราเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่ช่วยในการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ร่วมกับบุคคลอื่นๆ สิ่งที่เราทำ และคนส่วนใหญ่ ประชาชนทั่วไป รู้จักกัน คือ การที่เรามี คลีนิคนิรนาม ซึ่งเป็นคลินิคที่คอยให้ คำปรึกษา คำแนะนำ การตรวจเอดส์ แบบครบวงจร กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยที่ไม่ต้องบอกชื่อเสียง เรียงนาม ของคนที่มาใช้บริการ แห่งแรกของประเทศไทย อาจจะเรียกได้ว่า เป็นแห่งแรกของ เอเชียก็ได้ และก็ยังเป็นคลินิก ที่มีผู้มาใช้บริการ มากที่สุด ณ ขณะนี้ ที่ศูนย์นี้มีผู้มาขอคำปรึกษา คำแนะนำ การตรวจเอดส์ ประมาณปีละ 10,000 รายขึ้นไป

FOREIGN201711300857000131970762779

ปัจจุบันภาวะ ของโรคเอดส์ มีแนวโน้มที่เชื้อจะกลายพันธุ์ จะมีการพัฒนาในด้านการรักษา เป็นอุปสรรคยากต่อการรักษา พยาบาลมากกว่า เดิมหรือเปล่า?

การที่เราได้ยิน จากสื่อต่างๆ ว่ามีสายพันธุ์ลูกผสม ของเชื้อ HIV ที่เกิดขึ้นกับคนไทย 2 ราย ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญ ในเรื่องของการป้องกัน การดูแลรักษา หรือการวินิจฉัย แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการพบเชื้อซึ่งเดิมสุดมันอยู่ใน แถบแอฟริกา แต่มาพบในคนไทย 2 คน การที่มีสายพันธุ์ลูกผสมนั้น แสดงว่าคนๆ นั้นจะต้องมีเชื้อ HIV เข้าไป 2 สายพันธุ์ หรือ 2 ครั้ง คือคนที่มีเชื้ออยู่แล้ว แล้วไม่มีการระมัดระวัง ในการป้องกันตัว ก็เลยได้รับเชื้อ อีกสายพันธุ์หนึ่ง เข้าไป ซึ่งแตกต่างจาก สายพันธุ์แรก เมื่อทั้ง 2 สายพันธุ์เข้าไปหรือไวรัส 2 ตัว อยู่ในคนๆ เดียวกัน โอกาสที่จะแบ่งตัว และสลับสายพันธุ์กัน ก็เลยทำให้กลายเป็น สายพันธุ์ผสม การที่มีเชื้อเข้าไป มากกว่า 1 ชนิดโอกาสที่จะเกิด ก็มีได้ ซึ่งในบ้านเรานั้นมี 2 สายพันธุ์ คือ บี และ เออี (AE คือ สายพันธุ์ผสม) และถ้า B กับ AE มารวมกัน อีกก็กลายเป็น สายพันธุ์ผสม อีกเช่นกัน

การที่ในข่าวออกมาฮือฮา คือ สายพันธุ์ที่เจอในคนแอฟริกา ซึ่งไม่เคยเจอในไทยมาก่อน แล้วกลับมาพบกับคนไทย 2 ราย ซึ่งมี บี เออี แล้วก็มีสายพันธุ์ ของคนแอฟริกาด้วย คือ เอ ซี ดี เป็นต้น ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย กันใหญ่ จริงแล้วการที่มีสายพันธุ์ผสม มันไม่ได้อยู่เหนือ ความคาดหมาย มันจะเป็นปัญหา ในแง่สาธารณสุขไหม การวินิจฉัยยากไหม การป้องกันยากไหม การรักษายากไหม ก็ตอบได้ว่าไม่ เพราะคนในแอฟริกา ก็ใช้ตัวยาที่เราใช้ ในการรักษาคนไทย ในขณะนี้ ส่วนการแพร่พันธุ์ จะแพร่พันธุ์ ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ไทย หรือเปล่าก็ยังไม่มีหลักฐาน ยืนยัน จะมีผลกระทบบ้างก็ คือ วัคซีนที่กำลังศึกษา และพัฒนาในบ้านเรา ซึ่งอาจจะได้ผล หรือไม่ได้ผล จะประกาศในสิ้นปีนี้ ถ้าได้ผลเราจะเอา วัคซีนสายพันธ์ ที่ได้ศึกษามาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมาใช้กับคนไทย ซึ่งอาจจะไม่ดีนัก ถ้าคนไทยติดเชื้อสายพันธุ์แปลกๆ ที่ไม่ได้นำสายพันธุ์เหล่านั้น มาทดสอบ วัคซีนตัวนั้น ก็อาจจะใช้ไม่ได้ผล สำหรับคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ แอฟริกา ซึ่งคงอีกระยะยาว ที่สายพันธุ์นี่ จะแพร่นั้นจะแพร่ขยายออกไป จริงๆ แล้วสิ่งที่เราต้องการ จะบอก ก็คือ คนที่ติดเชื้ออยู่แล้ว ต้องมีการป้องกัน ระมัดระวังตัวเอง อย่าไปรับเชื้อใหม่เข้ามา ซึ่งถ้ารับเชื้อใหม่ เข้ามาก็จะทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ ผสมกันวุ่นวาย ไปหมด จนเราไม่สามารถระบุ ได้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไร ชนิดไหนก็ได้ มันจะทำให้เกิดการสับสน มากกว่าการดูแลรักษาเสียอีก

แนวโน้มที่คลีนิคนิรนามนี้ จะไปให้บริการกระจาย อยู่ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน?

จริงๆ แล้วคนไทย สามารถไปใช้บริการ ตรวจเอดส์ โดยที่ไม่ต้องบอกชื่อ ได้ที่หนทุกแห่ง ได้ทุกโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่ง ประจำอำเภอเอง ก็มีให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งการบริการ แบบไม่ต้องบอกชื่อสามารถทำได้ทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องมา คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย โดยเฉพาะก็ได้ ถ้าถามว่าคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย นอกจากที่กรุงเทพแล้ว ก็ยังมีที่อื่นอีก คือ เชียงใหม่ สุรินทร์ และนครศรีธรรมราช ซึ่งคนไทย สามารถไปใช้บริการ ได้ทุกที่เหมือนกันหมด

RS15_iStock-591414928-lpr

ที่มาของคลินิคสุขภาพชาย?

เนื่องจาก คลีนิคนิรนาม ได้ให้บริการมา เกือบจะ 20 ปี จึงทำให้มีผู้มาใช้บริการมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายแท้ ผู้หญิงธรรมดา หรือแม้กระทั่ง ผู้ชายที่รักชายด้วยกัน โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อัตราการ ติดเชื้อเอดส์ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อ ของ กลุ่มชายรักชายนั้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 18 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ติดเชื้อ คือกลุ่มชายรักชาย ที่เดินเล่นในสวนจัตุจักร และสวนลุมพินี ต่อมาอีก 2 ปี เพิ่มเป็น 28 เปอร์เซ็นต์ ปีถัดมา เพิ่มเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ พูดง่ายๆ ก็คือ 1 ใน 3 ของกลุ่มชายรักชาย เป็นคนชอบเดินเล่น ชอบเที่ยว ซึ่งเป็นอัตราตัวเลข ที่สูงมาก มากกว่า ทุกประเทศทั่วโลกด้วย1 ใน 3 ของกลุ่มชายรักชาย คือ ผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว และก็ไปเที่ยวหญิง บริการด้วย

ดังนั้นโอกาส ที่จะเอาเชื้อไปแพร่ ให้กับภรรยา และหญิงบริการก็มี แนวโน้มที่ว่า อัตราการติดเชื้อ ของหญิงบริการนั้นจากที่เริ่มดีขึ้น ก็ทำให้เริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งถ้าหญิงบริการ มีการติดเชื้อมากขึ้น เอดส์ระลอกที่ 2 ก็จะกลับมาแพร่ระบาดใหม่ นั่นก็หมายถึง ผู้ชาย ที่เที่ยวก็จะติดเชื้อ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และก็นำไปแพร่สู่ ภรรยาของตัวเอง มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่ายมาคิดกันว่า เราจะบริการอย่างไร เพื่อที่จะให้กลุ่มชายรักชายนี้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการป้องกัน และให้เขากล้าไปตรวจ มากขึ้น

โดยในแต่ละปีมีกลุ่มชายรักชาย มาใช้บริการ ประมาณ 3,000 คน ซึ่งทำให้เรารู้ว่า กลุ่มชายรักชายนี้ เค้ามีความต้องการอะไรบ้าง มันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ จึงต้องอาศัยบุคคล ที่มีความเข้าใจ ในวัฒนธรรม และความต้องการของกลุ่มนี้ ที่ดีพอ กลุ่มชายรักชายนี้ จึงจะมารับการรักษา หรือมาบริการ ซึ่งเราก็มี เจ้าหน้าที่อยู่หลายคน ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ชอบพอ ของกลุ่มชายรักชาย ด้วย ทั้ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น และเราก็ได้รับความคิดเห็น จากกลุ่มชายรักชายนี้ว่า เค้าไม่อยากใช้บริการ ร่วมกับ กลุ่มคนทั่วไป อยากให้มีที่บริการ เฉพาะกลุ่มของ พวกเขาเลย ซึ่งเราก็เห็นว่ามันจำเป็น จึงได้มีคลีนิคนิรนาม ที่บริการให้กลุ่มชายรักชายนี้ โดยเฉพาะ การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ โรคทางการสืบพันธุ์ นอกเหนือจากการให้บริการตรวจเอดส์ เพื่อหาเชื่อไวรัส HIV แล้วทางศูนย์เอง ก็มีบริการตรวจหาเชื้อมะเร็ง ปากมดลูก และเชื้อมะเร็งทวารหนัก ซึ่งมาจากไวรัส HPV ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายซึ่งมาจากทั้งการท้องผูก เป็นริดสีดวงทวาร และการร่วมเพศทางทวารหนักของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก เข้าไปด้วย เมื่ออยู่บริเวณปากทวารหนัก นานๆเข้าก็จะเกิดเป็นติ่ง เนื้องอก อาจกลายเป็น มะเร็งปากทวารหนัก เราก็จะมีขบวนการ ในการคัดกรอง ดูเซลล์ว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะว่าจะเป็นมะเร็ง ในระยะเริ่มต้นไหม ถ้ามีเราจะได้ขูดได้จี้ รักษาให้ถูกตั้งแต่ระยะแรก ก็จะดีมากๆ นี่ก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไป

2014926_75173

ซึ่งกลุ่มชายรักชายนั้น จะต้องตรวจมะเร็งปากทวารหนัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กลุ่มชายรักชาย มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง ปากทวารหนัก มากกว่าชายทั่วๆไป 40 เท่า แล้วถ้าชายรักชาย ติดเชื้อ HIV แล้วก็มีโอกาส เป็นโรคมะเร็งปากทวารหนัก มากกว่าชายรักชาย ที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV อีกเท่าตัว

ดังนั้น เราก็ให้บริการ แก่ชายรักชาย มารับการตรวจมะเร็ง ปากทวารหนัก รวมทั้งให้บริการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี เช่น น้ำตาล ไขมัน เบาหวาน รวมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำ ด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพให้แก่ กลุ่มชายรักชาย และบริการเสริม ให้แก่กลุ่มชายรักชาย และประชาชนทั่วไป เรามุ่งหวังว่า ให้คนเหล่านั้นกล้ามาหาเรา มารับบริการที่ไม่เกี่ยวกับเอดส์เลย แต่เมื่อมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ ชวนพูดคุยเกี่ยวกับเอดส์ ว่าเรารู้จักเอดส์ไหม คิดว่าตัวเองน่าจะตรวจไหม คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อโรคนี้รึเปล่า ก็พยายามชักจูง โดยใช้เหตุผล ที่น่าจะตรวจเอดส์ เช่น มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกัน ได้สมัครใจยินดียอมตรวจเอดส์ ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เรา ให้คนสนใจมากขึ้น ตรวจเอดส์มากขึ้น ก็จะสามารถป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อเอดส์ มากขึ้น สังคมก็มีคนติดเอดส์น้อยลง ดังนั้นเราจึงเรียกคลินิกนี้ ว่า คลินิกสุขภาพชาย เพื่อให้บริการที่เข้าถึงเป้าหมาย ของกลุ่มชายรักชายได้ดีขึ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ที่คุณหมอได้กล่าวขั้นต้น ถึงการเพิ่มขึ้น ของผู้ติดเชื้อ กลุ่มชายรักชาย ทางสถาบันมีมาตรการ ในการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเตือน รณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้อย่างไรบ้าง?

– เราต้องยอมรับว่า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะทำฝ่ายเดียวไม่ได้ เราต้องการเครือข่าย เช่น ทางสื่อ รวมทั้งคนที่มีความรู้ทางด้าน ชายรักชายอยู่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการตระหนัก ที่จริงตรงนี้เรามีพิธีเปิดคลินิคใหม่ มีหมอมาจากกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีคลินิคที่ใช้บริการ ชายรักชายโดยเฉพาะ ดังนั้น หลายๆฝ่าย ต้องช่วยกันไม่ใช่เฉพาะ แค่ผู้ชายธรรมดา ผู้หญิง หรือแม้แต่กลุ่ม ชายรักชายต้องหมั่นตรวจตัวเอง ว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อได้หรือเปล่า แม้กระทั่งภรรยาที่แต่งงานมา 20 ปี ไม่เคยคิดนอกใจกันก่อนที่จะแต่งงาน ไม่เคยมีแฟนแต่งกับสามีแค่คนเดียว ก็ควรตรวจเอดส์เหมือนกัน เนื่องจากเราไม่รู้ว่าสามี จะไปมีอะไรมาเราก็ไม่รู้ ดังนั้นคนที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ก็ควรจะตรวจเอดส์ ครั้งหนึ่งในชีวิต ตรวจพร้อมคู่นอน เมื่อตรวจดูไม่เจอก็ไม่ต้องใส่ถุงยางอีกเลย ถ้าไม่ตรวจก็ใส่ถุงยางไปจนกระทั่งเราจะได้ตรวจรอบใหม่ นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ ให้เห็นความจำเป็น ของการหมั่นสำรวจตัวเอง จะได้ไม่ประมาท เพราะถึงแม้ตรวจเอง รัฐบาลก็มียาต้านไวรัสเอดส์ฟรี ให้สำหรับคนที่ติดเชื้อ คนไข้ที่กินยารักษาถูกต้อง ตามที่หมอสั่ง คนที่ติดเชื้อต้องไม่ป่วย และไม่เสียชีวิตจากเอดส์ มีอายุยืนยาวเหมือนคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วไป เช่น คนที่ติดเชื้อมีอายุสั้น กว่าคนทั่ว ๆ ไปซัก 10 ปีหรือไม่ก็ตายเท่าๆกัน ก็ได้ ซึ่งไม่เหมือนกับอดีตที่คนติดเชื้อเอดส์ แล้วจะต้องคิดว่าต้องรอ วันตาย แต่วันนี้เอดส์ ตรวจเร็วป้องกันรักษาได้

จากปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือ ผู้ป่วยยอมรับตัวเองไม่ได้ ว่าตัวเองเป็นเอดส์ เค้าก็ประชดไปสร้างปัญหาเป็นภัยต่อสังคม เช่นการไปมีเพศสัมพันธ์ ไปแพร่เชื้อให้คนอื่น ทางสถาบันมีวิธีการ ที่จะเยียวยาจิตใจของคนประเภทนี้อย่างไร?

large

– ตอนนี้มีน้อยมาก สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และจะนำเชื้อไปแพร่ ให้กับคนอื่น ถ้ามีอย่างนั้น จริงเราต้องโทษแพทย์ และพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากไม่ยอมอธิบาย ให้ผู้ป่วยเข้าใจ ทำให้เขา คิดพยาบาทคนอื่น ซึ่งขณะเดียวกัน ถ้าเราอธิบายให้เขาเข้าใจว่า ผู้ป่วยไปมีเพศสัมพันธ์ กับผู้อื่น โดยไม่ได้ป้องกันนั้น คนที่จะแย่ คือตัวผู้ป่วยเอง นอกจากจะแพร่เชื้อ ให้คนอื่นเป็นบาปกรรม เขาอาจจะได้รับเชื้อกามโรค หรือเชื้อเอดส์สายพันธุ์ใหม่ จากอีกคนหนึ่ง ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจะแย่ลง ทำให้ตัวเองตายเร็วขึ้น ถ้าผู้ป่วยรู้แบบนี้เขาก็คงไม่ทำแบบนี้หรอก

ตอนนี้วัยรุ่นไทย เริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มากขึ้น รักชอบเพศเดียวกัน และมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร โดยไม่ได้ป้องกัน เป็นสาเหตุนำไปสู่การติดเชื้อ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีคำแนะนำ และวางมาตรการ ในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร

– การมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร ยังไม่พร้อมและขาดสติ ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะในบ้านเรา ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใส่ถุงยาง ของวัยรุ่นในบ้านเรา เป็นปัญหาที่น่าวิตก อย่างมาก มีมากกว่าวัยรุ่นใน แถบประเทศ ทางซีกโลกตะวันตก วัยรุ่นที่ต่างประเทศนั้น เขานั้นมีสติ มีความตระหนักในการป้องกันตัว จากการติดเชื้อ ทั้งจากคนที่ตัวเอง มีเพศสัมพันธุ์ด้วย ซึ่งต่างจากเด็กผู้หญิงไทยกลัวการตั้งครรภ์ มากกว่าการติดเชื้อ เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ว จะกินยาขับเพื่อไม่ให้ตั้งท้อง ซึ่งจะใช้แบบนี้มากกว่าป้องกันโดยใช้ถุงยาง พอเล่าให้เด็กต่างชาติฟัง เขาก็บอกว่า ทำไม ไม่กลัวผลข้างเคียงหรือไง ใช้ถุงยางปลอดภัยกว่าเยอะ ป้องกันการตั้งท้องได้ กามโรคก็ได้เอดส์ก็ได้ นี่คิดความคิด ของเด็กต่างชาติ ถ้าแฟนชวนมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่มีถุงยางเค้าจะปฏิเสธทันที แต่สำหรับเด็กไทย จะไม่กล้าพูดนี่ คือจุดใหญ่ที่เราไม่รู้จักปฏิเสธ และเราไม่มีสติ ในการมีเพศสัมพันธ์

Screen Shot 2016-09-13 at 1.47.48 PM

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้คือ อย่ามีคู่เยอะเจ้าชู้หลายคู่นอน ต้องรักเดียวใจเดียว นี่คือสิ่งที่สังคมรอบข้าง ทั้ง พ่อแม่ ครูอาจารย์ ต้องคอยอบรมสั่งสอนเขา การห้ามไม่ให้เขามีเพศสัมพันธุ์นั้นทำได้ยาก เพราะเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเราตลอด เขาจะแอบไปมีอะไรกันที่ไหนเมื่อไร ยากที่เราจะรู้ สิ่งสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ ต้องคอยสอน ให้เขาเห็นความสำคัญ คือการป้องกันตัวเอง อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้ว ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่เราคบด้วยเคยมีอะไร กับแฟนคนเก่าหรือเปล่าเราไม่รู้ จะมีเชื้อหรือเปล่า มองไม่เห็นด้วยตา ต้องตรวจหาถึงจะเจอ

เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาท ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน พกถุงยางอนามัย เอาไว้เวลามีเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องอาย แต่ครูอาจารย์กลับห้ามไม่ให้มีการติดตั้งตู้ ถุงยางอนามัย ในโรงเรียน เนื่องจากคิดว่าเด็ก จะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น อันที่จริงแต่มันเป็นการเตรียมพร้อม ในการป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อ และยังป้องกันการตั้งครรภ์ โดยไม่พร้อมซึ่งกลายเป็นปัญหา ที่นับวันจะทวีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้น ในสังคมไทย เพราะผู้ใหญ่ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสำคัญ ทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ ระดับประเทศ ต่อไปในอนาคต เสียการเรียน เพิ่มภาระ กับทางผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งไม่แน่ว่าจะรักกัน อยู่กันได้นานแค่ไหน เพราะมีสิ่งยั่วยุมากมาย

นี่คือ ข้อคิดดีดี จากนายแพทย์ ประพันธุ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในการเข้าใจ เข้าถึง ดูแลตัวเองให้ถูกต้องห่างไกล จากโรคเอดส์ และการอยู่ร่วม ในสังคมอย่างปลอดภัย

 


คำถาม
คุณทราบหรือไม่ว่า กลุ่ม MSM ย่อ มาจากคำว่าอะไร ? ถ้าทราบแล้ว
ส่งคำตอบของคุณมาที่
zonerangwan@gmail.com พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ ของรางวัลมีอยู่เพียบ ไม่มีจำกัดค่ะ


คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำริ ติดกับโรงพยาบาลจุฬาฯ เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 7.30-18.00น. โทร. 0-2 2 5 6 4 1 0 7 – 9 ต่อ 2 0 9 หรือ 2 0 8

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s