หลวงพ่อโต….วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร


หลวงพ่อโต….วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร

ช่วงนี้ 22 – 31 มีนาคม 2554

กำลังมีงานประจำปีที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญสาธุชนร่วมงานทุกท่าน 

ประวัติหลวงพ่อโต
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ หาประมาณมิได้ เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทย และต่างชาติ เป็นที่กล่าวขาน คือ หลวงพ่อโต แห่งวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วิหารริมน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคลองดำเนินสะดวก

คลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่มีทัศนียภาพสวยงาม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในนามของ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในอดีตก่อนจะมาเป็นคลองดำเนินสะดวก พื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นป่าดง ครั้นในรัชกาลสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงค์จักรี พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่ง ให้ขุดคลองดำเนินสะดวก เพื่อประโยชน์แห่ง การสัญจรไปมาของประชาชน เป็นคลองลัดระหว่างแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำแม่กลองและเพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกทำการเกษตร แปรสภาพป่าดงให้เป็นเรือกสวน ดังปรากฏในประวัติการเปิดคลองดำเนินสะดวก ตอนหนึ่งว่า ครั้นถึงวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ค่ำ ( ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ ) พณะหัวเจ้าท่าน สมุหกลาโหม ได้ไปเปิดคลองขุดใหม่ที่บางนก แขวก คลองนั้นได้ลงมือขุดตั้งแต่ปลายปีขาล อัฏฐศกขุดตั้งแต่แม่น้ำบางยางเมืองนครไชยศรี ฝั่งตะวันออก ไปตกคลองบางนกแขวก เมืองราชบุรี ยาว ๘๔๐ เส้น กว้าง ๖ วา ลึก ๖ ศอก รวมค่าจ้างขุด ค่าตอไม้ เงินในพณะหัวเจ้าท่าน สมุหกลาโหม ๑.๐๐๐ ชั่ง ในหลวงพระราชทานธารณะด้วย ๔๐๐ ชั่ง รวมเป็นเงิน ๑.๔๐๐ ชั่ง ให้ชื่อคลอง ดำเนินสะดวก

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาว บ้านชาวเรือน ต่างรับความสะดวกสบายประชาชนทยอยมา ตั้งบ้านสร้างเรือนอยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลอง ตั้งแต่หลักหนึ่งถึงหลักแปด ทั้งนี้ก็ด้วยพระบารมีมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริ์ ในราชวงค์จักรีที่มีต่อพสกนิกร

เมื่อประชาชนมาอยู่กันมากขึ้น ตามแนวฝั่ง คลองจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นบริเวณริมคลอง เป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจตามแบบ อย่างชาวพุทธทั่วไป 


 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hunjahun&month=18-05-2010&group=4&gblog=4

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s