ไทยติดอันดับ58 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก อยู่อันดับ3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย


เอเอฟพีรายงานว่า นิตยสาร “นิวสวีก” ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่การจัดทำดัชนี “100 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก”  โดยการประมวลคะแนนของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของข้อมูล 9 หมวดคือ ด้านการศึกษา, ภาวะสุขอนามัย, คุณภาพชีวิต, ภาวะยากจน ที่ดูจากสัดส่วนของประชากรซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่า 66 บาทต่อวัน, สภาวะแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ, พลวัตทางเศรษฐกิจ, การประกอบธุรกิจ, สภาวะแวดล้อมทางการเมือง

จากการจัดอันดับ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 58 จากทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.17 คะแนน ในขณะที่ ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าดีที่สุด 1-5 อันดับแรก ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 11

หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีการรวมไว้ในการจัดทำดัชนีครั้งนี้เพียง 6 ประเทศนั้น ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 20), มาเลเซีย (อันดับ 37) โดยมี ฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับ 63 ต่อด้วย อินโดนีเซีย (อันดับ 73) และเวียดนาม (อันดับ 81) ตามลำดับ

หากมองโดยภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกด้วยกัน ไทยจะอยู่ในอันดับ 7 รองจากออสเตรเลีย (อันดับ 4), ญี่ปุ่น (อันดับ 9), นิวซีแลนด์ (อันดับ 13), เกาหลีใต้ (อันดับ 15) สิงคโปร์และมาเลเซีย แต่มีอันดับอยู่เหนือจีน (อันดับ 59), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ

bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20100819/348632/ไทยได้อันดับ58100ประเทศดีที่สุดในโลก.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s