ปุ๋ยหมักใบไม้ ทำเองใช้เองไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี


COCONS ACHITECTURE

ปุ๋ยหมักใบไม้ ทำเองใช้เองไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี | เดลินิวส์
เกษตรทั่วไทย ปุ๋ยหมักใบไม้ ทำเองใช้เองไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี

กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการศึกษาทดลองการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 0:00 น.

กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการศึกษาทดลองการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ ด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของสภาพดินและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในระยะ ยาว จนประสบความสำเร็จและสามารถขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของเกษตรกรในปัจจุบันได้

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ หรือสารเร่งจุลินทรีย์ เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ย สีน้ำตาลปนดำ นำไปใช้ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ

ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก 1 ตัน ประกอบด้วยใบไม้แห้ง 1,000 กิโลกรัม มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม ปุ๋ยไนโตรเจน 2 กิโล กรัม สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 1 ซอง ขั้นตอน การทำปุ๋ยหมัก เริ่มละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 ในน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 10-15 นาที เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออกจากสภาพสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อย สลาย การกองชั้นจะมีขนาดกว้าง 2×3 ม. สูง 30-40 ซม. ย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่ม นำมูลสัตว์มาโรยที่ผิวหน้าเศษพืชโรยปุ๋ยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสัตว์ ราดสาร ละลายซุปเปอร์ พด.1 ให้ทั่ว หลังจากนั้นนำเศษพืชมากองทับเพื่อทำชั้นต่อไป โดยทำเหมือนการกองชั้นแรก ทำเช่นนี้อีก 3-4 ชั้น ชั้นบนสุดของกองปุ๋ยปิดทับด้วยมูลสัตว์ หรือดินดำหนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น ทั้งนี้สามารถแยกเป็นกอง เล็ก ๆ ได้โดยการลดส่วนผสมต่าง ๆ ลงตามอัตราส่วน

โดยทั่วไปวิธีการกองปุ๋ยหมัก จะไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอน แต่จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้และสถานที่ แต่อย่างไรก็ตาม สามารถกองบนพื้น ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัด โดยการนำเศษวัสดุมากองบนพื้นที่ราบ อาจเป็นพื้นดินหรือพื้นซีเมนต์ หรือกองในคอกไม้ ซึ่งลักษณะของคอกไม้ควรใช้ไม้ตีเป็นแนวเส้นเพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศ และเพื่อความสะดวกในการกลับกองปุ๋ยหมัก ควรกองเศษวัสดุเพียงครึ่งหนึ่งของคอกไม้ หรือกองในบ่อซีเมนต์ เพื่อเป็นการช่วยรักษาความชื้นและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะบ่อควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x3x1.5 เมตร และควรสร้างทางระบายน้ำออกจากบ่อ การกองในบ่อซีเมนต์เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเศษวัสดุ เศษใบไม้จำนวนมาก ๆ

รดน้ำกองปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้อยู่ที่ประมาณ 50-60% กลับกอง 7-10 วันต่อครั้ง เพื่อระบายอากาศ เพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ ทำให้การย่อยสลายดีขึ้น รวมทั้งเป็นการคลุกเคล้าวัสดุและลดความร้อนในกองปุ๋ยหมัก นำวัสดุและคลุมเฉพาะส่วนบนของกองปุ๋ยหมัก เมื่อเป็นปุ๋ยแล้วควรเก็บรักษาในที่ร่ม อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก นาข้าวควรใช้ 2 ตันต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช พืชไร่ ใช้ 2 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน พืชผักใช้ 4 ตันต่อไร่ หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน ไม้ผล ไม้ยืนต้น หลังเตรียมหลุมปลูกให้ใช้ 20 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุม ต้นพืชที่เจริญแล้วใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น โดยขุดร่องลึก 10 เซนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้นใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดินหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ ทรงพุ่ม ไม้ตัดดอกใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ไม้ดอกยืนต้นใช้ 5-10 กิโลกรัมต่อหลุม

เกษตรกรหรือผู้คนโดยทั่วไปที่สนใจต้องการศึกษาดูงานเพื่อนำไปปฏิบัติใช้เอง ในพื้นที่แปลงปลูกของตน เข้าเรียนรู้ดูงานได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/article/212521

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s