หลักเกณฑ์การใช้สถานีทวนสัญญาน(รีพีทเตอร์) ของ กสทช.


COCONS ACHITECTURE

 

logo-nbtc
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีวิธีการใช้งานความถี่ช่องของสถานีทวนสัญญาน (รี พีทเตอร์) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น  จึงกำหนดให้มีวิธีการใช้ช่องความถี่ทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์) ดังนี้ .-
repeater-graphic
  1. ใช้เพื่อประกาศข่าวสารจาก กทช. และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในกิจการวิทยุสมัครเล่น สแตนบายสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน, เหตุภัยพิบัติ, เหตุสาธารณทั่วไป หรือเหตุที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น สภาพการจราจรที่ผิดปกติ ไฟไหม้ น้ำท่วม ท่อประปาขนาดใหญ่แตก รวมถึงเหตุที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่พบเห็นด้วยตนเอง และประกาศอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายแล้ว
  2. ควรใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ วิทยุสมัครเล่น ซึ่งควรใช้ข้อความที่ไม่ยาวมาก เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านสามารถใช้ความถี่เป็นไปอย่างเสมอภาคเท่า เทียมกัน
  3. ในความถี่ช่องทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์) นักวิทยุสมัครเล่นควรใช้เครื่องวิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งต่ำ หรือสถานีในรถยนต์ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีส่งรีพีทเตอร์ ซึ่งควรงดใช้เครื่องวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่มีเสาสูงและกำลังส่ง สูง ในช่องทวนสัญญาณรีพีเตอร์
  4. ในกรณีที่นักวิทยุสมัครเล่นสามารถติดต่อกันได้แล้วทางความถี่ช่องทวนสัญญาณ และหากสัญญาณรับกันได้ทางความถี่ช่องสื่อสารปกติ ควรย้ายไปใช้ช่องสื่อสารปกติ  ซึ่งไม่ควรใช้ความถี่ช่องทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์)สนทนาเป็นการเฉพาะกลุ่ม หรือใช้ความถี่ดังกล่าวเป็นเวลานานและควรปล่อยให้มีความถี่ว่าง ทั้งนี้หากสมาชิกที่ต้องการติดต่อกันเรื่องเฉพาะกลุ่ม ควรจะติดต่อทางโทรศัพท์ต่อไป
  5. ในกรณีที่มีการรบกวนสัญญานเกิดขึ้นในช่องทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์)  นักวิทยุสมัครเล่นไม่ควรขึ้นความถี่มาทำการโต้ตอบ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่ขอให้ทุกสถานีควรปรับความถี่ไปที่ถี่ 145.050 MHz. และโทรแจ้งไปยัง สำนักงาน กสทช. เขต 6 จังหวัดขอนแก่น หมายเลข 1200 (โทรฟรี) เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนต่อไป
  6. นักวิทยุสมัครเล่นควรคำนึงว่า “ช่องทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์)” เป็นของพวกเรา นักวิทยุสมัครทุกๆท่าน  ควรช่วยกันรักษา ดูแล การใช้ช่องความถี่กันอย่างมีระเบียบ มีวินัย และมีน้ำใจต่อกัน
  7. หากในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นมา ช่องความถี่ช่องทวนสัญญาณ(รีพีทเตอร์) จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลกับทุกๆ ท่าน โปรดช่วยกันดูแลรักษาระบบ และสามารถให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับความเดือด ร้อน และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงาน กสทช.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก HS4AK สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s