COCONS ACHITECTURE

 

#แอร์แว อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ประหยัดพลังงาน

วิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงานและได้ผลอย่างแน่นอนโดยวิธีการดังกล่าวไม่มีความสลับซับซ้อน ต้นทุนต่ำ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่เรียกว่า ”แอร์แว” คำว่า แอร์ มาจากอังกฤษ แปลว่าอากาศ คำว่า แว เป็นภาษาอีสานแปลว่า แวะ เมื่อนำมารวมกัน แอร์แว หมายถึงที่แวะพักอากาศ ซึ่งมีหลักการทำงานง่ายๆคือ ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบผ่านหัวกะโหลกจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น น้ำและอากาศจะผ่านเข้ามาตามสายดูด ผ่านปั๊มน้ำ ซึ่งในปั๊มน้ำที่ใช้ใบพัดหมุนส่งน้ำไปตามท่อก็ทำให้เกิดฟองอากาศเช่นกัน

หลังจากนั้นน้ำและอากาศจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเมื่อมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 % สามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่ในสูงได้ ใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง ทำให้ประหยัดพลังงาน ชะลอการสึกหลอของมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ได้ และถ้าจะเพิ่มระยะทางในการส่งน้ำไปไกลกว่าเดิมก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มความยาวของท่อแอร์แวให้ยาวขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำอยู่

อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 %
ตัวอย่างการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ขนาด 2 นิ้ว ใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้
1.ท่อแอร์แว ใช้ ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ความยาว 2 เมตร จำนวน 2 ท่อน
2. สามทาง 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน
3.ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว 2 อัน
4.ฝาปิดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 อัน
5.กาวน้ำทาท่อพีวีซี จำนวน 1 กระป๋อง
6.ไม้สำหรับปักมัดประคองท่อแอร์แวไม่ให้ล้ม 2 ท่อนความยาว 2.50 เมตร

วิธีการติดตั้ง
1.วัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)จากปั๊มน้ำออกมาระยะ ห่าง 1 เมตร แล้วตัดท่อส่งน้ำหลัก

2.ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)โดยให้ด้านที่จะต่อเข้ากับท่อแอร์แวชี้ขึ้นด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ

3.ตัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ห่างจากจุดแรกออกมา 30 เซนติเมตร ทากาว ต่อสามทางตัวที่สองในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก
4.ทากาวแล้วต่อข้อต่อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลด ขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมน) เข้ากลับสามทางด้านที่ชี้ขึ้นทั้ง 2 จุด
5.ทากาวแล้วต่อท่อแอร์แว ตรงข้อต่อตรงทั้ง 2 จุด
6.ทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่น ไม่ให้มีรอยรั่ว
7.ทิ้งไว้ 1 วันให้กาวแห้งสนิท เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำได้แล้ว รับรองแรงดันน้ำที่ส่งไปในท่อมีแรงดันเพิ่มขึ้น 30-40 % แน่นอน

Cr:http://www.agrinaturetwo.com/ 

224fb7c8-0a3f-42f2-a742-5d1621215b52.jpg
อุปกรณ์ตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ

 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s