แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก


COCONS ACHITECTURE

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก ที่เราเห็นประดับหน้าอกข้าราชการพลเรือน ไม่ว่าจะประดับชุดปกติขาว หรือ ชุดปฏิบัติงาน แต่ละแถบสีมีความหมายและมีที่มา กล่าวคือ แต่ละเหรียญก็จะเป็นที่ระลึกในวโรกาสสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้น และพระราชทานเหรียญเหล่านี้เป็นของขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีการจัดสร้างมาแล้ว 19 เหรียญ

commemorative medals

 

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกเหล่านี้ เป็นแพรแถบย่อชั้นต้น ที่ประชาชนทั่วไปซื้อมาประดับได้ แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก จะมีแถวละ 3 เหรียญ เรียงลำดับปีเก่ากว่าไปยังปีใหม่กว่า ซ้ายไปขวา ทีละแถวจากด้านบน ผู้มีสิทธ์ประดับเหรียญต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่มีการโปรดเกล้าฯ เหรียญนั้น แต่บ้างก็ว่า จะประดับเหรียญใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่โปรดเกล้า นั้นๆ ยกเว้นเพียงเหรียญที่ระลึกงานฉลอง  25 ปีพุทธศตวรรษ และเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐและยุโรป ซึ่งมีพระราชบัญญัติกำหนดไว้เฉพาะ ว่าผู้มีสิทธิ์ประดับ ต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ

 

แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

ปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ สีแพรแถบย่อเหรียญ ความหมายของเหรียญ
2493  2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9
2500  2500 งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
2503  2503 ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
2514  2514 พระราชพิธีรัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี
2515  2515 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2520  2520 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2525  2525 ที่ระลึกสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
2525  2525Q สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
2527  2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
2530  2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
2531  2531 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
2535  2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
2539  2539 พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
2542  2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
2547  2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
2549  2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2554  2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2555  2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
2558 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ

ที่มา: http://www.yamirose.com/blog/commemorative-medals-of-thailand/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s