ใครมีอำนาจในการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดบ้าง


COCONS ACHITECTURE

‎LegalCounse Svangmek‎
12 มิถุนายน 2016

cats-147-678x381

🎏🎏 ช่วงนี้เห็นข่าวทำนองว่า ตำรวจชั้นประทวนไป ตรวจปัสสาวะชาวบ้านเพื่อหาสารเสพติด โดยไม่ได้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรไปด้วย ชาวบ้านก็สงสัยว่า การตรวจปัสสาวะนี่ตำรวจคนไหนก็ตรวจได้หรืออย่างไร

🎏 ขอให้จำไว้ว่า ถ้าตำรวจขอตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายถือว่าเข้าเรื่องกฎหมายยาเสพติดไม่ใช่คดีอาญาทั่วๆ ไปตาม ป.วิ.อาญา ถ้าจะอ้างเรื่องอำนาจ ต้องอ้างอิงกฎหมายยาเสพติด ไม่ใช่อ้างอิง ป.วิ.อาญา เพราะ ป.วิ.อาญา ไม่มีการให้อำนาจตำรวจทำได้เว้นแต่ พนักงานสอบสวนและต้องเป็นขั้นตอนของการสอบสวนเท่านั้นตาม ป.วิ.อาญา ม.131/1

🎏 กฎหมายยาเสพติด มีประมาณ 106 ฉบับ(ตั้งแต่ พรบ. พรก. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง)แต่มีอยู่ 2 ฉบับ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เป็นการทั่วไปที่จะมีอำนาจ ตรวจหรือทดสอบบุคคลเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ได้แก่

☝ 1. พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่คือ

👤 – เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ( ถ้าเป็นตำรวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ถ้าเป็นฝ่ายปกครองต้อง ระดับ 3 ขึ้นไป)

✌2. พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 #เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคือ

👤 – พนง.ฝ่ายปกครอง (ตั้งแต่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึง ปลัดอำเภอ)

👤 – ตำรวจ (ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป)

👤 – พนง.เจ้าหน้าที่อื่น (ตั้งแต่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึง พนง.ระดับ 3 )

ด่าน

🎏 จะเห็นว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ไม่ได้ให้อำนาจ ตำรวจชั้นประทวน เลยแม้แต่น้อยคงเป็นได้ เพียงตำรวจทำหน้าที่ตาม ป.วิ.อาญา และผู้ช่วยเหลือเท่านั้น ไม่สามารถพกพาชุดอุปกรณ์การตรวจปัสสาวะแล้วเที่ยวไปตรวจใครต่อใครได้โดยลำพัง นอกจากไม่มีอำนาจแล้วผู้ถูกตรวจมีอำนาจไม่ให้ตรวจได้โดยไม่ถือว่ามีความผิด (เฉพาะตรวจปัสสาวะ)

🎏 ถามว่า ทำไมกฎหมายจะต้องระบุให้อำนาจการตรวจไว้ในหลายๆกฎหมาย ทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวเป็นผู้กระทำได้ กรณีเช่นนี้อาจจะเพราะกฎหมายออกมาไม่พร้อมกันและต้องการให้การปราบปรามยาเสพติดมีความเข้มแข็ง จึงให้อำนาจเจ้าหน้าที่หลายหน่วยมีอำนาจดำเนินการได้

🎏 มาดูกันว่า เจ้าหน้าที่แต่ละคนอาศัยอำนาจอะไรในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายของบุคคล

👮คนกลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. อาศัยอำนาจตาม

👉1.พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519

👉2. ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่

👉3. ระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วย การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

👮คนกลุ่มที่ 2 ฝ่ายปกครอง,ตำรวจ,พนง.เจ้าหน้าที่ฯ อาศัยอำนาจตาม

👉1. พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

👉2. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 183)เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

👉3. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 184)เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

👉4. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 185)เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจำตัว

👉5. ประกาศ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่

a327

🎏🎏สรุปได้ว่า จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ 4 ตำแหน่ง ที่มีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือให้รับการทดสอบ หาสารเสพติดในร่างกายได้ คือ
🔫 1.เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. **ที่ได้รับแต่งตั้ง
🔫 2.พนง.ฝ่ายปกครองระดับ3ขึ้นไป **ที่ได้รับแต่งตั้ง
🔫 3.ตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป **ที่ได้รับแต่งตั้ง
🔫 4.พนง.เจ้าหน้าที่ฯ **ที่ได้รับแต่งตั้ง

🎏 หากเจ้าหน้าที่หลอกลวงว่ามีอำนาจตรวจปัสสาวะได้ แต่แท้ที่จริงไม่มีอำนาจ สามารถแจ้งความเอาผิดตาม พรบ. ปปช. ม. ๑๒๓ ได้อีกด้วย

991395-img.s30hq7.0p

ที่มา: Facebook LegalCounse Svangmek
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ท

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s