Tag Archive | ศาสนา-ปรัชญา

แค่ศรัทธาศาสดาคนละองค์ จึงต้องทำลายล้าง


เนรมิตพระพุทธรูปบามิยันคืนชีพ World-famous Buddhas of B […]

เกษียณ … แล้ว ทำไงดี


Cr. เฟสบุคผู้ใช้นามว่า Chai Jroong ——&#8212 […]

รวมบทความที่พระเถระและพระอริยสงฆ์ กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รวมบทความที่พระเถระและพระอริยสงฆ์ กล่าวถึง พระบาทสมเด็จ […]

อาลี … นักชกผู้โด่งที่สุดในศตวรรษ


แม้โดยดั้งเดิม เคสเซียส แคลย์  จะนับถือศาสนาอื่น แต่เมื […]

ถ้ำอชันต้า ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธต้องไปเยือน


#สุดมหัศจรรย์ถ้ำอชันต้า ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธต้องไปเ […]

ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อ … ครูบาศรีวิชัยทำนายไว้กว่าร้อยปีแล้ว


ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่ง […]

Buddha Statue Under Water, Indonesia.


Buddha Statue  Under Water,  Indonesia. . ค้นพบซากพระพุ […]