ใส่ความเห็น

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ


วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

44006a0b2

วัดพระฝาง หรือชื่อเต็มว่า วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยู่ที่บ้านฝาง หมู่ที่ 3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตามทะเบียนวัดระบุว่า ประมาณปี พ.ศ. 1700 (ก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) วัดพระฝางนับว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานของเมืองฝางสวางคบุรี (สว่างคบุรี เพี้ยนมาจาก สวรรคบุรี) เพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยสุโขทัย และเป็นวัดพระมหาธาตุประจำเมืองสว่างคบุรี เมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ “เจ้าพระฝาง” เมืองสวางคบุรี ผู้นำชุมนุมเจ้าพระฝางในคราวเสียสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

บานประตูวัดพระฝาง

บานประตูวัดพระฝางบานเดิม ศิลปะสมัยอยุธยา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย ในตัวเมืองอุตรดิตถ์

วัดพระฝาง มีปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดคือพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่กลางกลุ่มโบราณสถานวัดพระฝาง สันนิษฐานว่าพระเจดีย์องค์นี้สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญของอาณาจักรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านว่า พระมหาธาตุองค์นี้ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นพุทธปูชนียสถานสำคัญของอาณาจักรคู่กับรอยพระพุทธบาทสระบุรี ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเสด็จขึ้นทำศึกชนะเจ้าพระฝางและตั้งงานสมโภชพระมหาธาตุเมืองพระฝางถึง 3 วัน เทียบเท่างานนมัสการพระพุทธชินราช แต่ความศรัทธาในพระมหาธาตุเมืองฝางคงได้เสื่อมถอยลงในช่วงหลัง จากความเสื่อมของเมืองสวางคบุรี หลังชุมนุมเจ้าพระฝางถูกตีแตกในสมัยธนบุรี จนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์องค์เดิมได้ปรักหักพังไปมาก ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะพระมหาธาตุเมืองพระฝางใหม่ แปลงเป็นแบบเจดีย์ทรงลังกาดังที่เห็นในปัจจุบัน

Continue Reading »

Advertisements
ใส่ความเห็น

สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


716619.jpg
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 3,456 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย และบาดเจ็บ 3,612 คน สาเหตุหลักยังคงเป็นเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 431 คน รวม 6 วัน (28 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน ซึ่งทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตลอดจนถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ เพื่อวางมาตรการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Continue Reading »

ใส่ความเห็น

เมื่อถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามคำสั่งศาล


กรมบังคับคดี2
– หลักเกณฑ์การหักเงินเดือน จากคำยืนยันของ จนท.บังคับคดี กฏหมายเก่าจะคิด 30% แต่ปัจจุบันให้ยึดถือตามกฏหมายใหม่ 4 ก.ค. 60 ลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนถ้าเงินเดือนเกิน 20,000 บาท จะถูกหัก “ส่วนที่เกิน 20,000 ทั้งหมด” เช่น เงินเดือน 30,000 บาท จะถูกหักไป 10,000 บาท จะเหลือให้ลูกหนี้ไว้ใช้จ่าย 20,000 บาท เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้น ลูกหนี้มีสิทธิขอลดให้หักส่วนที่เกิน 20,000 บาท ให้เหลือเพียง 50% ได้ ดังตัวอย่าง เงินเดือน 30,000 บาท ถูกหัก 10,000 บาท จะหักเหลือเพียง 5,000 บาท เท่านั้น โดยลูกหนี้ต้องไปเขียนคำร้องขอลดการอายัด นำหลักฐานภาระค่าใข้จ่ายต่างๆ ไปแสดงต่อกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณา

  • ส่วนผู้ที่ทำงานในประเทศไทย แต่บริษัทนายจ้างตั้งอยู่ต่างประเทศ การบังคับคดีหักเงินเดือนไม่สามารถทำไม่ได้ กฏหมายบังคับในประเทศเท่านั้น

กรมบังคับคดี ยินดีให้คำปรึกษา ถ้ามีปัญหาสามารถเข้าไปสอบถามกับนิติกร กรมบังคับคดีได้ และมีหนังสือ “คู่มือติดต่อราชการ กรมบังคับคดี” ฉบับใหม่ล่าสุดแจกแก่ทุกท่าน

กรมบังคับคดีโทรศัพท์หมายเลข 02-881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)


ขอขอบพระคุณข้อมูลจากผู้ใช้นามว่า ขี้เฒ่า นิยมเมกา

 

ใส่ความเห็น

วิสามัญแก๊งค้ายาไอซ์ จี้ชิงรถแท็กซี่แหกด่าน ยิงต่อสู้


ข้อมูลจาก Manager Online เผยแพร่: 
บช.ปส. วิสามัญผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิ ขับรถร่วมกตัญญูทุ่งมหาเมฆแหกด่าน จนท.จึงตัดสินใจยิงยางรถ แต่ยังไม่สิ้นฤทธิ์จี้ชิงรถแท็กซี่และยิงต่อสู้เพื่อหลบหนีจึงถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนเสียชีวิต เหตุเกิดที่ถนนกัลปพฤกษ์ พบของกลางยาไอซ์ 2 กก. และปืน .38 อยู่ในกำมือ
26172590_541438742886907_7417318730955122721_o
วันนี้ (14 ต.ค.) พ.ต.ท.ประพร วิบูลสุข พงส. (สบ 3) สน.เพชรเกษม รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) วิสามัญผู้ต้องหาค้ายาเสพติดภายในหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ บางแค 16 ซอย 4 แขวง และเขตบางแค จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาเข้า) หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ซอย 1 พบรถปิกอัพอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ทุ่งมหาเมฆ รหัสเมฆา 117 สีเลือดหมูคาดดำ ทะเบียน รท 2151 กรุงเทพมหานคร สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนยางแตกหมดทั้ง 4 เส้น กระจกหลังและข้างถูกยิงจนแตกรอบคัน จากการตรวจค้นบริเวณเบาะหลัง พบยาไอซ์น้ำหนักรวม 2 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเป้สีดำ 
Continue Reading »
ใส่ความเห็น

มีกฎหมายใดที่สามารถใช้ควบคุมพฤติกรรมเหนือกฎหมายของคนเหล่านี้ได้


25507672_1413868028739029_7654700391758143510_n

อย่าเอาคำว่า #ช่วยเหลือสังคม มาใช้เป็นข้ออ้างทำตัวกร่างอยู่เหนือกฎหมาย

รถฉุกเฉินแม้เป็นรถที่ได้รับสิทธิ์พิเศษไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. จราจรทางบก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่เหนือคนอื่นในสังคม

การขับรถฉุกเฉินต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อนำส่งคนเจ็บไปให้ถึงมือหมออย่างปลอดภัย ไม่ใช่พาไปหาพญายม หรือทำตัวเป็นมัจจุราชบนท้องถนนเสียเอง

แค่ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะก็สามารถขับรถฉุกเฉินได้แล้วรึ? มันด้อยพัฒนาขนาดนั้นเลยนะประเทศสารขัณฑ์นี้ คนพวกนี้มีกฎหมายใดมารองรับการทำงาน มีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดบ้าง หรืออยู่เหนือกฎหมาย ไม่มีกฎหมายใดครอบคลุมถึงคนกลุ่มนี้ จึงทำกร่างสร้างความเดือดร้อนให้สังคมได้ทุกเมื่อเชื่อวัน แค่สวมเสื้อฟอร์มที่ซื้อมา ก็อยู่เหนือกฎหมายแล้วอย่างนั้นรึ แม้ว่าต้นสังกัดจะอ้างว่าผ่านการอบรมแล้ว มีกฎหมายใดมารับรองคุณวุฒิต่างๆ ของพวกเหนือกฎหมายเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร?

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศสารขัณฑ์ด้อยพัฒนานี้ ควรจะมีกฎหมายควบคุมการกพฤติกรรมเหนือกฎหมายบ้านเมืองของคนพวกนี้ ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ ปฏิรูปจัดระเบียบเหมือนกับวินมอเตอร์ไซท์ รถตู้ รถทัวร์ ฯลฯ

หากคนพวกนี้พาคนเจ็บไปเสียชีวิต หรือทำให้คนเจ็บ/ตายมากขึ้นใครจะรับผิดชอบ ถ้าตายญาติต้องไปเสียเงินหลายพันเป็นค่าไถ่ศพจากคนพวกนี้ ถ้าเจ็บก็ต้องรักษาเอง ถ้าพิการก็เป็นภาระของญาติ จะหาคนเหล่านี้รับผิดชอบได้สักคนหรือไม่

จะต้องให้คนไทยต้องเสี่ยงภัย เสี่ยงตายกับความคึกคะนองของพวกเหนือกฎหมายเหล่านี้ไปอีกนานสักเท่าไร

ในท้ายที่สุด คดีนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปว่า คนขับรถของมูลนิธิที่อายุเพียง 18 ปี พร้อมกับคนในรถฉุกเฉินล้วนมีอายุเพียงแค่ 18 ปีทั้งสิ้น มีความผิด ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใดๆ เลย

——-

ขอขอบพระคุณเรื่องจากเฟสของ Namfon Namfom

ใส่ความเห็น

สิ่งเหล่านี้ไม่ผ่านด่านตรวจแอกอฮอล์ อย่าทำถ้าไม่อยากนอนคุก


เฮ้ย เพิ่งรู้?!! “อาหารเหล่านี้” ที่เรากินเข้าไปจะมีแอลกอฮอล์ ถึงขับรถไม่ดื่มแต่ก็ถูกจับได้ (รายละเอียด)

จัดว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับกระทู้เว็บดังโดยสมาชิค ชื่อว่า Toys Vlogger ได้ออกมาโพสกระทู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ถนนยามค่ำคืนที่บางครั้งอาจเจอสถานะการณ์ที่คุณเองก็ต้อง งง เป็นไก่ตาแตกว่า ทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มแต่เป่าเจอได้เช่นไร โดยสมาชิคคนดังกล่าวได้ตั้งกระทู้ไว้ว่า [พิสูจน์] ไม่เมาแล้วขับ ก็ถูกจับได้ ถ้า ……

2-21

สวัสดีครับ อมยิ้ม17 จากตอนที่แล้ว ที่เราทำการทดสอบเรื่องนมเปรี้ยวกัน ชมตอนที่แล้วได้ที่ https://pantip.com/topic/37197969 [ พิสูจน์ ] เมาแล้วขับ ดื่มนมเปรี้ยว แล้วรอดด่านได้จริงหรือ ?

มีเพื่อนสมาชิกแนะนำมา และ จากทางบ้าน บอกว่ามีของบางอย่าง ที่ถ้ากิน หรือ ใช้ เมื่อเจอด่านตรวจแอลฯ จะทำให้ค่าแอลกอฮอล์สูง เสี่ยงถูกจับได้ วันนี้เราเลยมาสอบสอบกัน

** เครื่องตรวจนี้ ช่วงการวัดจะอยู่ที่ 0-190mg% นะครับ ถ้าเกินจะขึ้นแค่ 190mg% * เริ่มเลย ลุย ! เพี้ยนแว๊น

3-18

Continue Reading »

ใส่ความเห็น

จักรยานยนต์พลังน้ำแค่ 1 ลิตร วิ่งได้ถึง 500 กม.


ที่มา: ข่าวไทยพีบีเอส

ใช้น้ำเพียง 1 ลิตร มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งได้ไกลถึง 500 กิโลเมตร ความฝันในการใช้น้ำเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ ใกล้ความจริงขึ้นทุกขณะ เมื่อนักประดิษฐ์ชาวบราซิลสร้างเครื่องยนต์โมโตพาว เอชทูโอ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ริคาร์โด อาเซเวโด นักประดิษฐ์ชาวบราซิล และลูกชาย ได้สร้างรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนได้สำเร็จ โดยปรับปรุงจากรถจักรยานยนต์คันเก่ารุ่นปี 2536 เข้ากับวิชาความรู้ด้านเคมี โดยทั้งสองให้ชื่อระบบเครื่องยนต์นี้ว่า “โมโตพาวเวอร์ เอชทูโอ”

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นจักรยานยนต์พลังงานน้ำ แต่ระบบการทำงานของมันซับซ้อนกว่านั้น เนื่องจากโมดตพาวเวอร์ เอชทูโอ เใช้แบตเตอรีรถยนต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า และแยกโมเลกุลไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลน้ำ เมื่อได้ปริมาณไฮโดรเจนเพียงพอ ผลลัพธ์ที่ได้คือการเผาไหม้จนได้พลังงานสำหรับการขับเคลื่อน

Continue Reading »

%d bloggers like this: